HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.


Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL

 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan (1999) sonra, aynı üniversitede İslâm hukuku alanında doktorasını tamamladı (2007). Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve yayın yönetmenliği, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda akademik koordinatörlük yaptı, burada ve diğer bazı eğitim kurumlarında İslâmî ilimlere dair dersler verdi. İslâm âlimi Mustafa Âsım Köksal’ın eserlerini yayına hazırladı. 2014 yılında doçent ünvanını aldı. 2012 yılından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İslâmî ilimlerle ilgili çeşitli kitap ve makale çalışmaları bulunmaktadır.   

 

Yayımlanan bazı kitap çalışmaları:

 

1.    Asım Cüneyd Köksal, Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye, Klasik Yay., 2016

2.     Asım Cüneyd Köksal, Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi, (göz. geç. 2. baskı) 2014, İSAM Yayınları.

3.     Asım Cüneyd Köksal, Mustafa Âsım Köksal: Hayatı ve Hatıraları, Kaynak Yayınları, (göz. geç. 2. baskı) 2007.

4.     Nur Metafiziği (Gazzâlî’den çeviri), Büyüyenay Yayınları, 2015.

5.     Hak Yolcusuna Öğütler&Ledünnî İlim Risalesi (Gazzâlî’den çeviri), Büyüyenay Yayınları, 2015.

6.     Elmalılı M. Hamdi Yazır, Osmanlı Anayasasına Dair (geniş bir tahlille birlikte yay. haz. A. C. Köksal), Ufuk Yayınları, 2014.

7.     Şehzade Korkud, İslâm’da Ganimet ve Cariyelik (Hallü İşkâli’l-Efkâr fî Hilli Emvâli’l-Küffâr) (yay. haz. A. C. Köksal), İSAR Yayınları, 2013.

8.     Mehmed Âkif Ersoy, Kur’an Meali (Recep Şentürk ile birlikte yay. haz. A. C. Köksal), Mahya Yayınları, 2012.

9.     Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, (Murat Kaya ile birlikte yay. haz.), Klasik Yayınları, 2011.

10.  Hamid Algar, Nakşibendîlik (İngilizce’den çev. ve yay. haz. A. C. Köksal), İstanbul, 2007, İnsan Yayınları.

11.  E.J.W. Gibb, Osmanlı Şiiri Tarihine Giriş (İngilizce’den çev. A. C. Köksal), İstanbul 1999, Köksal Yayınları.