HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.


Kadim Hikmet Akademisi seminer programı lisansüstü öğrencilere yönelik iki senelik seminer programına devam ediyor. 2017 senesinin Ekim ayında başlayan Akademi programı her sene yeni öğrencilerle buluşuyor.

Felsefe, Mantık, Tasavvuf, Kelam ve Fıkıh Usulü alanlarında çeşitli klasik metinlerin okunduğu programımızın tüm seminerleri kayıt altına alınıyor. Seminerlerimize ait bu videolar yalnızca öğrencimiz olan üyelerimize açık. Ancak burada paylaşılan videolar vesilesiyle seminerlerimizin ilk birkaç dakikasını izleyebilir, böylece seminerlerimize dair fikir sahibi olabilirsiniz. Bu seminerlere iştirak etmek isteyen lisansüstü öğrenciler her sene Ağustos ayında açılan başvurularımızı takip ederek sitemiz üzerinden başvurularını yapabilirler.

Akademi programımız beş ana başlık altında verilen seminerlerden oluşuyor. Felsefe seminerlerimiz Oğuz Haşlakoğlu hocamızın yürüttüğü Platon-Politeia okumalarıyla başlıyor. Ardından yaklaşık iki sene boyunca İbn Sina Metafizik'ini okuyoruz. Bu seminerleri Prof. Dr. Muhittin Macit hocamız yürütüyor. Öğrencilerimiz ikinci senenin sonunda Kant okumaları ile programı tamamlıyorlar. Kant okumaları Prof. Dr. Ayhan Çitil hocamız tarafından yürütülüyor.

Mantık başlığı altında öncelikle İsâgûcî ve Şemsiyye eserlerini okuyarak başlıyoruz. Bir sene boyunca bu eserleri okuyup tamamlayan öğrenciler ikinci sınıfa geçtiklerinde İbn Sina'nın Şifa külliyatından beş sanatı okuyorlar; Burhan, Cedel, Safsata, Hatabe ve Poetika. Seminerler Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı hocamız tarafından yürütülüyor. 

Tasavvuf seminerlerimiz iki seneye yayılmış durumda. İki yıllık bu müfredat boyunca İbnü'l Arabi'nin Füsusu'l Hikem'ini okuyoruz. Seminerler Cevdet Yaşaroğlu hocamız tarafından yürütülüyor. 

Genel Düşünce başlığı ile isimlendirdiğimiz seminerlerimizde Farabi'nin İhsau'l Ulum, Medinetü'l Fazıla ve Kitabü'l Mille eserlerini, Gazzali'nin el-Munkız, Mişkatü'l Envar ve İlcamu'l Avam eserlerini ve İbn Rüşd'ün Faslu'l Makal ile el-Keşf isimli eserlerini okuyoruz. Bu alanın okumaları Prof. Dr. Cüneyt Kaya hocamız tarafından yürütülüyor.

Fıkıh Usulü ve Kelam alanında ilk dönem Şerhu'l Akaid ve Kitabu't Tevhid, ikinci dönemde ise Mustasfa ile Telvih ve Tavzih eserlerini karşılaştırmalı olarak okuyoruz. Seminerlerimizi Doç. Dr. Asım Cüneyd Köksal hocamız yürütüyor. 

Her seminer saati 90 dakikadan oluşuyor ve öğrencilerimiz haftada 4 seminere katılıyorlar. Devam zorunluluğu bulunan programımız senede yaklaşık 30 haftalık bir programı kapsıyor.